Situace - vytyčování

- odečítání a zápis souřadnic bodů, lomů křivek a linií

- řez terénem (3D čarami)

- popisy spádů a úrovní - výpočty

- načítání-vkládání výškových bodů dle zápisníku geodeta

- interpolace výškových bodů

- pravoúhlé překreslování mapových podkladů

- parcelní číslo