Elektro

- kreslení elektro rozvodů ve slepých stavařských výkresech

- kreslení propojovacích schemat a schemat rozvaděčů

-.umisťování elektro značek a popisných značek, kreslení vedení

- výkaz prvků a vodičů (půdorysně)

- sortiment včetně slaboproudu, EPS, EZS