Architektura - stavba

- podpora kreslení stavebních výkresů - situací, půdorysů, řezů, pohledů, skladeb, tabulek, detailů, ...

- definice výkresové plochy - rámeček, rohová razítka, členění výkresu do předdefinovaných vrstev

- kreslení stěn a příček

- kreslení otvorů do půdorysu a jejich popis

- kreslení komínů

- konstrukční návrh a kreslení překladů běžných typů

- výpočet a kreslení schodišť, výpočet a označování ramp

- kreslení obkladu, hydroizolace, tepelné izolace, zateplení

- délkové a výškové kótování (i strojařské)

- popis místností, generování legendy místností

- knihovna zařizovacích předmětů

- strukturovaná knihovna širokého rozsahu (včetně zeleně, dopravních značek, legendy hmot, ...)

- výkaz použitých ocel./pref./dřev. nosníků, výrobků, výztužných prvků a bloků včetně výpočtu hmotnosti oceli a kubatury řeziva

- popis výrobkú a generování tabulek výrobků

- pomocné funkce editační, popisné, výpočtové, vyhledávací

- řízení zobrazování, návaznost na profese, podpora vazeb XREF

- funkce pro kreslení detailů

- základní geodetické příkazy a značky, kreslení inženýrských sítí, práce s výškovými body