SkiJo p r o  Z WCAD

ZWCAD je výkonné 2D a 3D CAD řešení umožňující uživatelům pracovat s výkresy AutoCADu (DWG, DXF) ve všech výkresových verzích a to ve známém prostředí kompatibilním s prostředím AutoCADu.

    Demoverze SkiJo  pro ZWCAD  2019-2020-20 21-2022--2023-2024

 

Demoverze SkiJo pro ostatní ZWCAD y

Sériové číslo pro instalaci demo SkiJo je  054-305

 

Demoverze SkiJo GEOdeti pro ZWCAD 2 019-2020-2021-2022--2023-2024

Sériové číslo pro instalaci demo SkiJo GEOdeti je  590-024

 

 

SkiJo GEOdeti - Upgrade 11.0 = verze 11.0- - rozšíření datových formátů pro načítání výškových bodů
 
 

Upgrade 34.0 = verze 34.0 - připravuje se- - úpravy knihoven ocelových prvků
. . . . . - doplněny profilované plechy CB
. . . . . - doplněny nástrojové lišty
. . . . . - doplněno ovládání pomocí dialogu
 

Upgrade 33.0 = verze 33.0- - doplnění dalších voleb pro definici výkresu tabulkou
. . . . . - barevné řešení možno uložit v několika kombinacích
. . . . . - doplněna možnost vymazání tabulky

- - doplněno kreslení sendvičových stěn

 
- - doplnění dalších voleb pro ovládání variant
. . . . . - varianty je možno zvýraznit barvou a typem čáry
. . . . . - varianty je možno hromadně rušit - vrátit do aktuální kresby
. . . . . - po aktivaci "Servisu" k dispozici zkratkové příkazy
. . . . . . . . . - ZV - zapni varianty, VV - vypni varianty
. . . . . . . . . - ZV1 - zapni variantu 1, VV1 - vypni variantu 1
. . . . . . . . . - ZV2 .. VV2 .. a podobně do varianty 9
- - částečně obnovena funkce zrušení otvoru
 
- - doplnění pomocných prvků pro konplexní výrobky
. . . . . - doplněno tlačítko pro vložení prázdných popisů výrobků-bublin pro všechny typy - T,K,Z,P,F,O
. . . . . - doplněno tlačítko pro vložení prázdných titulních listů výrobků v typickém pořadí
. . . . . - doplněno tlačítko pro vložení bloku šablony klempířských vrstev - SKJ_1K, SKJ_2K, ...
- - do lišty Edit-special doplněno tlačítko pro dodatečné vykreslení osy a popisu dveří
 
- - vylepšena funkce MODITEX - doplněna možnost modifikace délek nosníků přičtením/odečtením konstanty
. . . . . . . . . - nyní umí pracovat s texty, čísly místnotí, výškovými úrovněmi, délkami nosníků
- - vylepšena funkce DÉLKAČAR - délku křivek a čar zapisuje také do výkresu v nastavených jednotkách a do délek nosníků
- - doplněno menu o výše uvedené funkce a nástrojová lišta
 
- - doplněna databáze tabulky oceli
- - doplněny další zkratkové příkazy pro ovládání hladin - seznam příkazů
 

Nová verze SkiJo 2020


- - pro definici výkresu možnost použit vlastní tabulku s volitelnými parametry hladin


- - doplnění editačních funkcí
     
. . . . . - hromadné vyhledání a nahrazení textů popisů místností (ve značkách popisů místností)
. . . . . - hromadné vyhledání a nahrazení textů popisu výrobků (ve značkách výrobků - bublinách)
. . . . . - hromadné vyhledání a nahrazení textů popisu prefabrikátů (ve značkách prefabrikátů)
. . . . . - úpravy velikosti, rotace a zrcadlení (prohození P-L) označení výrobků (bublin)
. . . . . - úpravy velikosti, rotace a zrcadlení označení místností
 
- - rozšíření funkcí a doplnění prvků pro hasiče
. . . . . - kreslení požárního prostoru
. . . . . - legenda použitých značek
                   
 
- - jiné doplnění a úpravy
. . . . . - doplněn nadpis pro legendu místností
. . . . . - aktualizace výrobků pro ZTP, doplnění prvků
. . . . . - blokování tisku kolonky výrobce pro tabulky výrobků
. . . . . - rychlá změna barvy hladiny dle vybraného prvku

 

Nové verze SkiJo

SkiJo V 26

18.01.2013 11:17
Nová verze SkiJo V26 - přináší mnohé vylepšení, na které se uživatelé už dlouho dotazovali, jako třeba kreslení příček do šikmých stěn. Zásadní novinkou je vylepšení dialogů schodišť a kreslení schodišť se šikmými stupni. Také pomůcka pro vyhledávání pomocí řetězce v textu je velmi...

Skijo V 25 - armování (výztuže) a ocel jednoduše

15.04.2012 10:59
    - - tabulka legendy místností expanduje podle množství textu - - hromadné plnění značek popisů místností textem - - podpora armování a výkazu výztuže betonových konstrukcí - - výkaz materiálu ocelových konstrukcí - databáze prvků, automatická tabulka ovládaná dialogem,...

Připravovaný upgrade 25.0 = verze 25.0

25.10.2011 16:19
- - tabulka legendy místností expanduje podle množství textu - - hromadné plnění značek popisů místností textem - - podpora armování a výkazu výztuže betonových konstrukcí - - výkaz materiálu ocelových konstrukcí - databáze prvků, automatická tabulka ovládaná dialogem, tonáž - - ... další dle...

SkiJo V 24 - HOTOVO 31. 8. 2011

30.09.2011 18:09
SkiJo V 24.0   - - překlady Porotherm doplněny o typ 7 a Vario - - u překladů doplněna položka "Zohledni obložkovou zárubeň" - - pro výkaz oceli doplněny ploché tyče a pásovina - - kreslení komínů upraveno pro ČSN 01 3420, doplněn stavebnicový komín -...

Všechny novinky do verze 23.2

25.09.2011 18:17
  Upgrade 23.0-1-2 = verze 23.0-1-2 - - dialog pro nastavení PREFA popisů - hotovo 5.12.2010 - - dialog pro nastavení zateplení objektu, funkce zateplení kreslí sendvičovou stěnu - hotovo 5.12.2010 - - schematické náhledy zakreslovaných otvorů pro dialogy - hotovo 5.12.2010 -...
<< 1 | 2