Připravovaný upgrade 25.0 = verze 25.0

25.10.2011 16:19

- - tabulka legendy místností expanduje podle množství textu
- - hromadné plnění značek popisů místností textem
- - podpora armování a výkazu výztuže betonových konstrukcí
- - výkaz materiálu ocelových konstrukcí - databáze prvků, automatická tabulka ovládaná dialogem, tonáž
- - ... další dle Vašich námětů ...