Skijo V 25 - armování (výztuže) a ocel jednoduše

15.04.2012 10:59

 

 
- - tabulka legendy místností expanduje podle množství textu
- - hromadné plnění značek popisů místností textem
- - podpora armování a výkazu výztuže betonových konstrukcí
- - výkaz materiálu ocelových konstrukcí - databáze prvků, automatická tabulka ovládaná dialogem, tonáž