Upgrade - připravuje se

Upgrade 33.0 = verze 33.0 - hotovo- - doplnění dalších voleb pro definici výkresu tabulkou
. . . . . - barevné řešení možno uložit v několika kombinacích
. . . . . - doplněna možnost vymazání tabulky

- - doplněno kreslení sendvičových stěn

 
- - doplnění dalších voleb pro ovládání variant
. . . . . - varianty je možno zvýraznit barvou a typem čáry
. . . . . - varianty je možno hromadně rušit - vrátit do aktuální kresby
. . . . . - po aktivaci "Servisu" k dispozici zkratkové příkazy
. . . . . . . . . - ZV - zapni varianty, VV - vypni varianty
. . . . . . . . . - ZV1 - zapni variantu 1, VV1 - vypni variantu 1
. . . . . . . . . - ZV2 .. VV2 .. a podobně do varianty 9
- - částečně obnovena funkce zrušení otvoru
 
- - doplnění pomocných prvků pro konplexní výrobky
. . . . . - doplněno tlačítko pro vložení prázdných popisů výrobků-bublin pro všechny typy - T,K,Z,P,F,O
. . . . . - doplněno tlačítko pro vložení prázdných titulních listů výrobků v typickém pořadí
. . . . . - doplněno tlačítko pro vložení bloku šablony klempířských vrstev - SKJ_1K, SKJ_2K, ...
- - do lišty Edit-special doplněno tlačítko pro dodatečné vykreslení osy a popisu dveří
 
- - vylepšena funkce MODITEX - doplněna možnost modifikace délek nosníků přičtením/odečtením konstanty
. . . . . . . . . - nyní umí pracovat s texty, čísly místnotí, výškovými úrovněmi, délkami nosníků
- - vylepšena funkce DÉLKAČAR - délku křivek a čar zapisuje také do výkresu v nastavených jednotkách a do délek nosníků
- - doplněno menu o výše uvedené funkce a nástrojová lišta
 
- - doplněna databáze tabulky oceli
- - doplněny další zkratkové příkazy pro ovládání hladin - seznam příkazů
 
 
Upgrade 32.0 = verze 32.0

- - pro definici výkresu možnost použití přiřazení barev hladinám dle uživatelských tabulek
- - obnovena funkce pro zrušení otvoru - zrušení/zazdění
- - rozšíření funkcí a doplnění prvků pro hasiče
- - zateplení - sendvičová stěna řeší napojování a ukončení
- - doplnění editačních funkcí
. . . . . - hromadné vyhledání a nahrazení textů popisů místností (ve značkách popisů místností)
. . . . . - hromadné vyhledání a nahrazení textů popisu výrobků (ve značkách výrobků - bublinách)


Upgrade 31.0 = verze 31.0


- - aktualizována a rozšířena databázek pro tabulky výrobků - nové tepelné parametry, dveře 700, ...

- - zařazen modul pro kreslení požárních výkresů
. . . . . - kreslení hranice požárního úseku
. . . . . - popis požárního úseku
. . . . . - popis požární odolnosti konstrukcí
. . . . . - vkládání symbolů požární bezpečnosti
. . . . . - pomocné funkce
. . . . . - (kreslení hranice požárně nebezpečného prostoru, výpis značek)

- - rozšířena sekce geodet
. . . . . - doplněno vytyčování - jednotky MM, rozšířeno o vytyčování geodetických bodů
. . . . . - doplněny propočty výškových úrovní - absolutně/lokálně/budovy
. . . . . - hotovo pro ZWCAD 11.1.2017


Upgrade 30.0 = verze 30.0


- - správce bloků pro tabulky výrobků - výkres/disk - sestavení/uložení/znovunačtení/přenos/generování náhledu
. . . . . - hotovo 13.8.2015


Upgrade 29.0 = verze 29.0


- - kreslení šraf izolací a desek - 22 variant šraf izolací, desek, pryží a pod.
. . . . . - jednoduchá šrafa obdélníkové oblasti
. . . . . - šrafy navazujících úseků s volitelným ohraničením
- - kreslení klempířských prvků
. . . . . - vložení předlohy typického prvku - 18 předloh
. . . . . - kreslení obecného prvku s volbou zakončení
- - úpravy-doplnění pro práci s atypickým textem - např. zúžený styl
. . . . . - zařazena varianta úrovní
. . . . . - legenda místností zohledňuje šířku pro dělení textů
. . . . . - a pod.
. . . . . - hotovo 13.3.2015


Upgrade 28.0 = verze 28.0


- - popisy a tabulky výrobků - vylepšení:
. . . . . - pamatování polohy tabulek
. . . . . - pamatování názvů akce pro tabulky
. . . . . - číslování výkresů skupiny (truhlářské, klempířské ...)
. . . . . - číslování tabulek ve skupině - 1/10 ... 2/10 ... 10/10
. . . . . - tlačítko pro vymazání tabulek
. . . . . - ovládání náhledu tabulek
. . . . . - doplněna tlačítka REFEDIT a SNÍMEK
. . . . . - hotovo 17.9.2014


Upgrade 27.0 = verze 27.0


- - komplexní popisy výrobků, automatické generování tabulek výrobků - hotovo 13.1.2014
Připravuje se upgrade 32.0 = verze 32.0


- - pro definici výkresu možnost použití přiřazení barev hladinám dle uživatelských tabulek
- - obnovena funkce pro zrušení otvoru - zrušení/zazdění
- - rozšíření funkcí a doplnění prvků pro hasiče
- - zateplení - sendvičová stěna řeší napojování a ukončení
- - doplnění editačních funkcí
. . . . . - hromadné vyhledání a nahrazení textů popisů místností (ve značkách popisů místností)
. . . . . - hromadné vyhledání a nahrazení textů popisu výrobků (ve značkách výrobků - bublinách)


Upgrade 31.0 = verze 31.0


- - aktualizována a rozšířena databázek pro tabulky výrobků - nové tepelné parametry, dveře 700, ...

- - zařazen modul pro kreslení požárních výkresů
- - 
. . . . . - kreslení hranice požárního úseku
. . . . . - popis požárního úseku
. . . . . - 
. . . . . - popis požární odolnosti konstrukcí
. . . . . - 
. . . . . - vkládání symbolů požární bezpečnosti
. . . . . - 
. . . . . - pomocné funkce
. . . . . - (kreslení hranice požárně nebezpečného prostoru, výpis značek)

- - rozšířena sekce geodet
- - 
. . . . . - doplněno vytyčování - jednotky MM, rozšířeno o vytyčování geodetických bodů
. . . . . - 
. . . . . - doplněny propočty výškových úrovní - absolutně/lokálně/budovy
. . . . . - 
. . . . . - hotovo pro ZWCAD 11.1.2017


Upgrade 30.0 = verze 30.0


- - správce bloků pro tabulky výrobků - výkres/disk - sestavení/uložení/znovunačtení/přenos/generování náhledu
. . . . . - hotovo 13.8.2015


Upgrade 29.0 = verze 29.0


- - kreslení šraf izolací a desek - 22 variant šraf izolací, desek, pryží a pod.
. . . . . - jednoduchá šrafa obdélníkové oblasti
. . . . . - šrafy navazujících úseků s volitelným ohraničením
- - kreslení klempířských prvků
. . . . . - vložení předlohy typického prvku - 18 předloh
. . . . . - kreslení obecného prvku s volbou zakončení
- - úpravy-doplnění pro práci s atypickým textem - např. zúžený styl
. . . . . - zařazena varianta úrovní
. . . . . - legenda místností zohledňuje šířku pro dělení textů
. . . . . - a pod.
. . . . . - hotovo 13.3.2015


Upgrade 28.0 = verze 28.0


- - popisy a tabulky výrobků - vylepšení:
. . . . . - pamatování polohy tabulek
. . . . . - pamatování názvů akce pro tabulky
. . . . . - číslování výkresů skupiny (truhlářské, klempířské ...)
. . . . . - číslování tabulek ve skupině - 1/10 ... 2/10 ... 10/10
. . . . . - tlačítko pro vymazání tabulek
. . . . . - ovládání náhledu tabulek
. . . . . - doplněna tlačítka REFEDIT a SNÍMEK
. . . . . - hotovo 17.9.2014


Upgrade 27.0 = verze 27.0


- - komplexní popisy výrobků, automatické generování tabulek výrobků - hotovo 13.1.2014