SkiJo je jednoduchá, ale velmi efektivní stavební a elektro nadstavba pro ZWCAD/AutoCAD.

Tato nadstavba se vyvíjí  postupně od roku 1989, kdy byla použita jako rozšíření možností AutoCAD R12. Od roku 2006 je k dispozici také pro program ZWCAD a další CAD aplikace a to jak s Českými, tak i Slovenskými výstupy. Tato nadstavba SkiJo  je od svého vzniku vyvíjena pro zjednodušení práce stavebních projektantů a je oblíbená hlavně díky své jednoduchosti a intuitivnímu ovládání, které si určili samotní projektanti.

SkiJo má moduly pro stavebnictví, ocelové konstrukce, armování, elektro, vytápění, situace-vytyčování. Tyto moduly jsou postupně vyvíjeny za podpory profesních specialistů, kteří SkiJo používají a i vy se tak můžete připojit k názorům na vývoj SkiJo a doplnit tak jeho funkčnost.

Modul pro Stavební konstrukce urychluje práci nejen stavbařům, kteří denně pracují na zpracování dokumentace pro stavební konstrukce a realizační dokumentace, ale také profesním projektantům, kterým je schopen rychle připravit slepé půdorysy a ostatní podklady. Tento modul obsahuje množství podpůrných funkcí pro snadné kreslení oken, dveří, překladů, schodů, popisů a výkazy těchto prvků. Třeba překlady, jsou automaticky počítány a dimenzovány na základě vlastností a statických tabulek výrobců jako je (Ytong, Porotherm, Heluz, RZP), všechny překlady se na závěr vykážou do tabulek, u ocelových překladů pak i s vahou nosníků. Podpora kreslení je velmi široká: Prvním výkresem projektu bývá situace. Zde je např. k dispozici množství značek – (parcelní číslo, výškový bod, slučka, inženýrské sítě, interpolace výškových bodů atd…). Dalším výkresem jsou základy. Přepnutím profese na základy je možné tyto kreslit s tím, že je zajištěno členění výkresu do hladin a další manipulace s nimi. Podobně je to s výkresem skladby, výkresem krovu a dalšími výkresy. Dále je k dispozici množství prvků do závěrečných tabulek výrobků a další funkce. SkiJo plně podporuje práxi s XREF(externími referencemi) díky kterým je možné sdílet práci na projektu a tak v týmu projektantů společně pracovat na zakázce přičemž SkiJo za Vás vždy hlídá hladiny do kterých jsou jednotlivé prvky vkládány.

Modul armování Vám zase pomůže rychle nakreslit armovací výkresy a udělat výkazy výztuže(tabulku oceli). Třmínky a pruty jsou nakresleny díky přednastaveným dialogům během pár vteřin, proto se statici mohou soustředit na výpočty a nemusí trávit čas s vykreslením výztuží.

Modul elektro je komplexní elektro nadstavba pro tvorbu stavebních elektro výkresů včetně výkazu prvků a výpisu délek vodičů. Obsahuje mnoho elektro prvků dle norem, rozvaděčové prvky a také zabezpečovací a požární prvky firmy Jablotron. Během kreslení rozděluje SkiJo vodiče do jednotlivých obvodů tak aby byl výkres čitelný a přehledný. Různé doplňkové typy elektro čar Vám pak pomůžou výkres dodělat do detailů.

Celá nadstavba je navíc doplněna obecnými editačními funkcemi (např. křížení čar - stěn, vyřezávání detailu ...) a editačními speciálními funkcemi (oprava a zrcadlení značek výrobků, kót, úrovní, dveří ...).

SkiJo je unikátní svou kompatibilitou mezi Jednotlivými verzemi této nadstavby. Výkres který jste vytvořili v AutoCAD R12/ZWCAD 2006 otevřete bez problému v nejnovějších verzích a používáte bez problémů funkce SkiJo a toto platí i opačně uložíte-li výkres zpětně z verze 2013 do nižší verze je funkčnost SkiJo plně zachována. Kompatibillita SkiJo, ale sahá o hodně dál, tím že SkiJo používá jednoduché CAD objekty není problém jeho výkresy exportovat i do jiných“velkých“ BIM řešení, nebo naopak importovat DWG výkresy z těchto BIM řešení do SkiJo. Nadstavba také podporuje převody standardů z jiných stavebních nadstaveb. Například z Cadkon převedete standardy (hladiny, texty, kóty atd..) na jedno kliknutí na standardy SkiJo.

SkiJo je nejjednodušší volba jak rychle vytvořit stavební výkresy.

Jiří Tomíček