Upgrade 23.0-1-2 = verze SkiJo 23.0-1-2

27.06.2011 07:25

- - dialog pro nastavení PREFA popisů - hotovo 5.12.2010

- - dialog pro nastavení zateplení objektu, funkce zateplení kreslí sendvičovou stěnu - hotovo 5.12.2010

- - schematické náhledy zakreslovaných otvorů pro dialogy - hotovo 5.12.2010

- - zakreslování a výpis překladů Heluz v půdorysu - hotovo 10.1.2011

- - funkce pro kreslení základového pasu - řeší odskoky a napojení - hotovo 5.12.2010

- - zlepšené řízení zobrazování XREF u mezivýkresových vazeb - hotovo 5.12.2010