Nová verze SkiJo V29.0

27.03.2015 16:39

- - kreslení šraf izolací a desek - 22 variant šraf izolací, desek, pryží a pod.
. - jednoduchá šrafa obdélníkové oblasti
. - šrafy navazujících úseků s volitelným ohraničením
- - kreslení klempířských prvků
. - vložení předlohy typického prvku - 18 předloh
. - kreslení obecného prvku s volbou zakončení
- - úpravy-doplnění pro práci s atypickým textem - např. zúžený styl
. - zařazena varianta úrovní
. - legenda místností zohledňuje šířku pro dělení textů
. . . . . - a pod.