Nová verze SkiJo GEOdeti pro stavaře

11.10.2015 22:35

Pro podporu vytyčování, řezu terénem a kreslení situací byla vytvořena samostatná aplikace SkiJo GEOdeti.

Obsahuje funkce pro odečítání a zápis souřadnic - bodů, lomů křivek případně linií komunikací. Dále je k dispozici funkce pro řez terénem a pomocné funkce kreslení a popisování.

Délkovou jednotkou aplikace je [m] - na rozdíl od aplikace SkiJo, kde je jednotkou [mm].