Nová verze SkiJo 31.0

19.11.2017 18:23
- - aktualizována a rozšířena databázek pro tabulky výrobků - nové tepelné parametry, dveře 700, ...
 
- - zařazen modul pro kreslení požárních výkresů
- -
. . . . . - kreslení hranice požárního úseku
. . . . . - popis požárního úseku
. . . . . -
. . . . . - popis požární odolnosti konstrukcí
. . . . . -
. . . . . - vkládání symbolů požární bezpečnosti
. . . . . -
. . . . . - pomocné funkce
. . . . . - (kreslení hranice požárně nebezpečného prostoru, výpis značek)
 
- - rozšířena sekce geodet
- -
. . . . . - doplněno vytyčování - jednotky MM, rozšířeno o vytyčování geodetických bodů
. . . . . -
. . . . . - doplněny propočty výškových úrovní - absolutně/lokálně/budovy
. . . . . -